ĐỀ ĐẦU ĐUÔI

  “Những khó khăn trong cuộc sống là không tránh khỏi – Việc cần làm là lựa chọn cách thức để vựơt qua”. Nếu bạn đã thua lô đề nhiều mà vẫn lấy cầu k chuẩn thì để chúng tôi lo. Cam kết đưa bạn ra khỏi hố sau thất bại

ĐỀ ĐẦU ĐUÔI SUPPER VIP, giá: 500.000 VNĐ 

các bạn sẽ nhận được số từ 8h0018h00 nhé!

 Mạng thẻ cào: Viettel, Mobi, Vina, Gate, VN-Mobile,….

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

Hãy để chúng tôi giúp các bạn zô bờ an toàn. Nghèo thì lâu giầu chẳng mấy. Chỉ cần ăn liên tiếp 2-3 ngày là mọi thứ lại bình thường trở lại

 !NẠP ĐỦ SỐ SẼ HIỆN RA TẠI ĐÂY! 

 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ MIỀN BẮC 

 

 

NGÀY ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MB KẾT QUẢ
HÔM NAY
18/10/2019 Đầu 9Đuôi 7  ĂN  Đầu 9-Đuôi 7
17/10/2019 Đầu 6Đuôi 4  ĂN  Đầu 6
16/10/2019 Đầu 8Đuôi 9 Miss
15/10/2019 Đầu 3Đuôi 0  ĂN  Đầu 3-Đuôi 0
14/10/2019 Đầu 4Đuôi 7 Miss
13/10/2019 Đầu 1Đuôi 7 Miss
12/10/2019 Đầu 4Đuôi 9  ĂN  Đuôi 9
11/10/2019 Đầu 6Đuôi 8  ĂN  Đầu 6-Đuôi 8
10/10/2019 Đầu 4Đuôi 6  ĂN  Đầu 4-Đuôi 6
09/10/2019 Đầu 8Đuôi 3  ĂN  Đầu 8
08/10/2019 Đầu 0Đuôi 1  ĂN  Đầu 0-Đuôi 1
07/10/2019 Đầu 0Đuôi 0  ĂN  Đầu 0-Đuôi 0
06/10/2019 Đầu 7Đuôi 5  ĂN  Đầu 7-Đuôi 5
05/10/2019 Đầu 7Đuôi 4 Miss
04/10/2019 Đầu 4Đuôi 9 Miss
03/10/2019 Đầu 2Đuôi 7  ĂN  Đầu 2-Đuôi 7
02/10/2019 Đầu 5Đuôi 9 Miss
01/10/2019 Đầu 1Đuôi 7  ĂN  Đầu 1
30/09/2019 Đầu 6Đuôi 4  ĂN  Đầu 6-Đuôi 4
29/09/2019 Đầu 4Đuôi 4  ĂN  Đuôi 4
28/09/2019 Đầu 1Đuôi 6  ĂN  Đầu 1-Đuôi 6
27/09/2019 Đầu 3Đuôi 8  ĂN  Đuôi 8
26/09/2019 Đầu 5Đuôi 7  ĂN  Đầu 5-Đuôi 7
25/09/2019 Đầu 8Đuôi 8 Miss
24/09/2019 Đầu 2Đuôi 5  ĂN  Đầu 2
23/09/2019 Đầu 2Đuôi 9  ĂN  Đầu 2-Đuôi 9
22/09/2019 Đầu 3Đuôi 8 Miss
21/09/2019 Đầu 1Đuôi 2 Miss
20/09/2019 Đầu 7Đuôi 6  ĂN  Đầu 7-Đuôi 6
19/09/2019 Đầu 7Đuôi 8 Miss
18/09/2019 Đầu 3Đuôi 6  ĂN  Đuôi 6
17/09/2019 Đầu 7Đuôi 8 Miss
16/09/2019 Đầu 9Đuôi 7  ĂN  Đầu 9-Đuôi 7
15/09/2019 Đầu 6Đuôi 3  ĂN  Đuôi 3
14/09/2019 Đầu 4Đuôi 3  ĂN  Đầu 4-Đuôi 3
13/09/2019 Đầu 5Đuôi 9 Miss
12/09/2019 Đầu 6Đuôi 7  ĂN  Đuôi 7
11/09/2019 Đầu 4Đuôi 0  ĂN  Đầu 4
10/09/2019 Đầu 7Đuôi 8 Miss
09/09/2019 Đầu 8Đuôi 3  ĂN  Đầu 8-Đuôi 3
08/09/2019 Đầu 2Đuôi 5 Miss
07/09/2019 Đầu 3Đuôi 0 Miss
06/09/2019 Đầu 1Đuôi 7  ĂN  Đầu 1-Đuôi 7
05/09/2019 Đầu 5Đuôi 5  ĂN  Đầu 5
04/09/2019 Đầu 8Đuôi 4   ĂN  Đuôi 4
03/09/2019 Đầu 3Đuôi 0 Miss
02/09/2019 Đầu 2Đuôi 5  ĂN  Đầu 2-Đuôi 5
01/09/2019 Đầu 9Đuôi 7  ĂN  Đầu 9-Đuôi 7
31/08/2019 Đầu 9Đuôi 2 Miss
30/08/2019 Đầu 6Đuôi 6  ĂN  Đầu 6-Đuôi 6
29/08/2019 Đầu 8Đuôi 9 Miss
28/08/2019 Đầu 5Đuôi 8 Miss
27/08/2019 Đầu 1Đuôi 9 Miss
26/08/2019 Đầu 3Đuôi 3  ĂN  Đuôi 3
25/08/2019 Đầu 1Đuôi 1  ĂN  Đuôi 1
24/08/2019 Đầu 6Đuôi 2  ĂN  Đầu 6-Đuôi 2
23/08/2019 Đầu 4Đuôi 7  ĂN  Đầu 4-Đuôi 7
22/08/2019 Đầu 5Đuôi 5 Miss
21/08/2019 Đầu 6Đuôi 7  ĂN  Đuôi 7
20/08/2019 Đầu 4Đuôi 7 Miss
19/08/2019 Đầu 8Đuôi 6  ĂN  Đầu 8
18/08/2019 Đầu 6Đuôi 1  ĂN  Đuôi 1
17/08/2019 Đầu 9Đuôi 8  ĂN  Đầu 9-Đuôi 8
16/08/2019 Đầu 6Đuôi 8 Miss
15/08/2019 Đầu 3Đuôi 9 Miss
14/08/2019 Đầu 8Đuôi 4  ĂN  Đầu 8-Đuôi 4
13/08/2019 Đầu 8Đuôi 1  ĂN  Đầu 8-Đuôi 1
12/08/2019 Đầu 5Đuôi 9  ĂN  Đầu 5-Đuôi 9
11/08/2019 Đầu 3Đuôi 4 Miss
10/08/2019 Đầu 8Đuôi 8 Miss
09/08/2019 Đầu 8Đuôi 9 Miss
08/08/2019 Đầu 6Đuôi 7  ĂN  Đầu 6
07/08/2019 Đầu 2Đuôi 6  ĂN  Đầu 2-Đuôi 6
06/08/2019 Đầu 0Đuôi 8  ĂN  Đuôi 8
05/08/2019 Đầu 9Đuôi 1  ĂN  Đầu 9-Đuôi 1
04/08/2019 Đầu 4Đuôi 7 Miss
03/08/2019 Đầu 7Đuôi 9 Miss
02/08/2019 Đầu 3Đuôi 9 Miss
01/08/2019 Đầu 5Đuôi 6  ĂN  Đầu 5-Đuôi 6
31/07/2019 Đầu 1Đuôi 7 Miss
30/07/2019 Đầu 5Đuôi 6  ĂN  Đầu 5
29/07/2019 Đầu 1Đuôi 8  ĂN  Đầu 1-Đuôi 8
28/07/2019 Đầu 1Đuôi 9 Miss
27/07/2019 Đầu 3Đuôi 3 Miss
26/07/2019 Đầu 2Đuôi 0  ĂN  Đầu 2-Đuôi 0
25/07/2019 Đầu 8Đuôi 1 ĂN  Đầu 8
24/07/2019 Đầu 4Đuôi 1  ĂN  Đuôi 1
23/07/2019 Đầu 7Đuôi 4  ĂN  Đầu 7-Đuôi 4
22/07/2019 Đầu 1Đuôi 2 Miss
21/07/2019 Đầu 4Đuôi 5  ĂN  Đầu 4-Đuôi 5
20/07/2019 Đầu 0Đuôi 2 ĂN  Đầu 0
19/07/2019 Đầu 7Đuôi 9 Miss
18/07/2019 Đầu 8Đuôi 6 Miss
17/07/2019 Đầu 0Đuôi 9  ĂN  Đầu 0-Đuôi 9
16/07/2019 Đầu 5Đuôi 5  ĂN  Đầu 5-Đuôi 5
15/07/2019 Đầu 3Đuôi 6 Miss
14/07/2019 Đầu 2Đuôi 9 Miss
13/07/2019 Đầu 9Đuôi 7  ĂN  Đầu 9-Đuôi 7
12/07/2019 Đầu 1Đuôi 9  ĂN  Đuôi 9
11/07/2019 Đầu 6Đuôi 6  ĂN  Đầu 6-Đuôi 6
10/07/2019 Đầu 6Đuôi 6  ĂN  Đầu 6-Đuôi 6
09/07/2019 Đầu 9Đuôi 3  ĂN  Đầu 9
08/07/2019 Đầu 8Đuôi 3  ĂN  Đầu 8-Đuôi 3
07/07/2019 Đầu 0Đuôi 5  ĂN  Đầu 0-Đuôi 5
06/07/2019 Đầu 0Đuôi 8 Miss
05/07/2019 Đầu 5Đuôi 7  ĂN  Đuôi 7
04/07/2019 Đầu 2Đuôi 0  ĂN  Đầu 2-Đuôi 0
03/07/2019 Đầu 8Đuôi 8  ĂN  Đầu 8-Đuôi 8
02/07/2019 Đầu 6Đuôi 8  ĂN  Đuôi 8
01/07/2019 Đầu 4Đuôi 4  ĂN  Đuôi 4
30/06/2019 Đầu 2Đuôi 2  ĂN  Đầu 2-Đuôi 2
29/06/2019 Đầu 5Đuôi 7 Miss
28/06/2019 Đầu 3Đuôi 5 Miss
27/06/2019 Đầu 5Đuôi 7 Miss
26/06/2019 Đầu 5Đuôi 8 Miss
25/06/2019 Đầu 6Đuôi 7 ĂN  Đầu 6
24/06/2019 Đầu 8Đuôi 4 ĂN  Đầu 8-Đuôi 4
23/06/2019 Đầu 9Đuôi 5 ĂN  Đầu 9-Đuôi 5
22/06/2019 Đầu 4Đuôi 6 Miss
21/06/2019 Đầu 9Đuôi 3 Miss
20/06/2019 Đầu 3Đuôi 2  ĂN  Đầu 3-Đuôi 2
19/06/2019 Đầu 5Đuôi 3  ĂN  Đầu 5-Đuôi 3
18/06/2019 Đầu 5Đuôi 6 Miss
17/06/2019 Đầu 7Đuôi 3 ĂN  Đầu 7
16/06/2019 Đầu 4Đuôi 7 ĂN  Đuôi 7
15/06/2019 Đầu 9Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
14/06/2019 Đầu 0Đuôi 7 ĂN  Đầu 0
13/06/2019 Đầu 5Đuôi 9 ĂN  Đầu 5-Đuôi 9
12/06/2019 Đầu 5Đuôi 8 ĂN  Đuôi 8
11/06/2019 Đầu 1Đuôi 4 ĂN  Đầu 1-Đuôi 4
10/06/2019 Đầu 2Đuôi 4 Miss
09/06/2019 Đầu 3Đuôi 8 ĂN  Đầu 3-Đuôi 8
08/06/2019 Đầu 8Đuôi 1 Miss
07/06/2019 Đầu 7Đuôi 3 ĂN  Đầu 7-Đuôi 3
06/06/2019 Đầu 4Đuôi 0 ĂN  Đầu 4-Đuôi 0
05/06/2019 Đầu 3Đuôi 8 Miss
04/06/2019 Đầu 5Đuôi 8 Miss
03/06/2019 Đầu 7Đuôi 9 ĂN  Đầu 7
02/06/2019 Đầu 5Đuôi 7 ĂN  Đầu 5-Đuôi 7
01/06/2019 Đầu 3Đuôi 8 Miss
31/05/2019 Đầu 3Đuôi 5 ĂN -Đuôi 5
30/05/2019 Đầu 2Đuôi 5 ĂN  Đầu 2-Đuôi 5
29/05/2019 Đầu 4Đuôi 9 ĂN  Đầu 4
28/05/2019 Đầu 5Đuôi 3 ĂN  Đầu 5
27/05/2019 Đầu 4Đuôi 7 ĂN  Đầu 4-Đuôi 7
26/05/2019 Đầu 6Đuôi 4 ĂN  Đầu 6-Đuôi 4
25/05/2019 Đầu 3Đuôi 3 ĂN  Đầu 3-Đuôi 3
24/05/2019 Đầu 6Đuôi 3 ĂN  Đầu 6-Đuôi 3
23/05/2019 Đầu 8Đuôi 3 ĂN  Đầu 8-Đuôi 3
22/05/2019 Đầu 3Đuôi 6 ĂN  Đầu 3
21/05/2019 Đầu 6Đuôi 1 Miss
20/05/2019 Đầu 6Đuôi 4 ĂN  Đầu 6-Đuôi 4
19/05/2019 Đầu 7Đuôi 7 Miss
18/05/2019 Đầu 4Đuôi 5 ĂN  Đầu 4
17/05/2019 Đầu 3Đuôi 2 ĂN  Đầu 3-Đuôi 2
16/05/2019  Đầu 4-Đuôi 6 ĂN  Đuôi 6
15/05/2019  Đầu 4-Đuôi 9 ĂN  Đuôi 9
14/05/2019  Đầu 8Đuôi 2 ĂN  Đầu 8-Đuôi 2
13/05/2019  Đầu 6Đuôi 7 ĂN  Đầu 6
12/05/2019  Đầu 8Đuôi 5 ĂN  Đầu 8
11/05/2019  Đầu 1-Đuôi 9 Miss
10/05/2019  Đầu 4-Đuôi 4 Miss
09/05/2019  Đầu 5Đuôi 3 ĂN  Đầu 5
08/05/2019  Đầu 2Đuôi 8 ĂN  Đầu 2-Đuôi 8
07/05/2019  Đầu 6-Đuôi 8 Miss
06/05/2019  Đầu 4Đuôi 2 ĂN  Đầu 4-Đuôi 2
05/05/2019  Đầu 3-Đuôi 6 Miss
04/05/2019  Đầu 7Đuôi 1 ĂN  Đầu 7-Đuôi 1
03/05/2019  Đầu 5Đuôi 1 ĂN  Đầu 5
02/05/2019  Đầu 8-Đuôi 4 Miss
01/05/2019  Đầu 4Đuôi 1 ĂN  Đầu 4-Đuôi 1
30/04/2019  Đầu 0Đuôi 6 ĂN  Đầu 0-Đuôi 6
29/04/2019  Đầu 7 Đuôi 7 ĂN Đuôi 7
28/04/2019  Đầu 1 Đuôi 9 ĂN Đầu  1 Đuôi 9
27/04/2019  Đầu 3 Đuôi 9 ĂN Đuôi 9
26/04/2019  Đầu 8 Đuôi 9 Miss
25/04/2019  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu  8 Đuôi 8
24/04/2019  Đầu 2 Đuôi 9 ĂN Đầu  2 Đuôi 9
23/04/2019  Đầu 4 Đuôi 1 ĂN Đầu  4 Đuôi 1
22/04/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
21/04/2019  Đầu 0 Đuôi 9 ĂN Đầu  0
20/04/2019  Đầu 5 Đuôi 8 Miss
19/04/2019  Đầu 8 Đuôi 8 ĂN Đầu  8 Đuôi 8
18/04/2019  Đầu 9 Đuôi 9 ĂN Đầu  9 Đuôi 9
17/04/2019  Đầu 5 Đuôi 7 Miss
16/04/2019  Đầu 2 Đuôi 0 ĂN Đầu  2
15/04/2019  Đầu 5 Đuôi 8 Miss
14/04/2019  Đầu 6 Đuôi 7 ĂN Đầu  6 Đuôi 7
13/04/2019  Đầu 8 Đuôi 1 ĂN Đầu  8 Đuôi 1
12/04/2019  Đầu 3 Đuôi 8 Miss
11/04/2019  Đầu 3 Đuôi 6 ĂN Đầu  3 Đuôi 6
10/04/2019  Đầu 4 Đuôi 8 Miss
09/04/2019  Đầu 0 Đuôi 9 Miss
08/04/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu  1
07/04/2019  Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu  6 Đuôi 4
06/04/2019  Đầu 2 Đuôi 6 Miss
05/04/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu  5 Đuôi 8
04/04/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu  8
03/04/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu  3
02/04/2019  Đầu Đuôi 3 ĂN Đầu  9 Đuôi 3
01/04/2019  Đầu Đuôi 6 ĂN Đầu  2
31/03/2019  Đầu 2 Đuôi 2 Miss
30/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu  6 Đuôi 1
29/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu  4 Đuôi 2
28/03/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu  7
27/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu  5 Đuôi 9
26/03/2019  Đầu 1 Đuôi 6 Miss
25/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu  1 Đuôi 9
24/03/2019  Đầu 3 Đuôi 9 Miss
23/03/2019  Đầu 6 Đuôi 3 Miss
22/03/2019  Đầu 9 Đuôi 9 Miss
21/03/2019  Đầu Đuôi 5 ĂN Đầu  8 Đuôi 5
20/03/2019  Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu  2 Đuôi 4
19/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu  7
18/03/2019  Đầu Đuôi 4 ĂN Đầu  3 Đuôi 4
17/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu  5 Đuôi 1
16/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu  8
15/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu  7 Đuôi 1
14/03/2019  Đầu 3 Đuôi 8 ĂN Đuôi 8
13/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu  6 Đuôi 2
12/03/2019  Đầu 8 Đuôi 7 Miss
11/03/2019  Đầu Đuôi 1 ĂN Đầu  9 Đuôi 1
10/03/2019  Đầu Đuôi 9 ĂN Đầu  5 Đuôi 9
09/03/2019  Đầu 3 Đuôi 5 Miss
08/03/2019  Đầu 2 Đuôi 0 Miss
07/03/2019  Đầu 6 Đuôi 1 Miss
06/03/2019  Đầu Đuôi 8 ĂN Đầu  0
05/03/2019  Đầu Đuôi 2 ĂN Đầu  8
04/03/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu  5
03/03/2019  Đầu Đuôi 0 ĂN Đầu  1 Đuôi 0
02/03/2019  Đầu Đuôi 7 ĂN Đầu  0
01/03/2019  Đầu 5 Đuôi 5 Miss